Wachttijden

Voor zowel GB-GGZ en SGGZ gelden de volgende wachttijden (worden maandelijks geactualiseerd):

  • Aanmeldingswachttijd: 10-12 weken
    Aanmeldingswachttijd is de wachttijd van het moment dat de patiënt contact opneemt voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt.

  • Behandelingswachttijd: geen (direct na intake kan over het algemeen de behandeling starten)
    Behandelingswachttijd is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

In spoedgevallen kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen. Mail en voicemail wordt gedurende de dag meerdere keren gecheckt. Voor dringende gevallen kunt u altijd een beroep doen op uw huisarts of op de huisartsenpost.

Ten tijde van (onvoorziene) langdurige afwezigheid is er de mogelijkheid dat een collega van Psychotherapie Heuvelland waarneemt.

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt