Aanmelden

Aanmelding voor de praktijk kan plaatsvinden via de huisarts, een specialist, maatschappelijk werk of een overige instelling of door rechtstreeks contact op te nemen via mail of telefonisch.

De klachten waarvoor u zich kan aanmelden zijn onder andere:

 • Angststoornissen
 • Spanningsklachten
 • Stemmingsstoornissen
 • Psychosomatische klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Schoolproblemen
 • Arbeidsgerelateerde problemen
 • Relatieproblemen
 • Opvoedproblemen
 • Opvoedingsonzekerheid

Deze lijst is niet uitputtend, er zijn andere klachten, die niet genoemd zijn, die tevens behandeld kunnen worden. Hier kunt u uiteraard, vrijblijvend, naar informeren.

Psychologie en psychotherapie praktijk Geesje Krol