Aanmelden

Aanmelding voor de praktijk kan plaatsvinden met een verwijsbrief van de huisarts of een specialist. In de verwijsbrief dient de vermoedelijke DSM diagnose vermeld te worden en dat het een verwijzing voor de SGGZ betreft.

Praktijk Meerssen:
In de praktijk in Meerssen verloopt de aanmelding telefonisch (043-4082045) via Amber van het secretariaat. Ze gaat met u na wat de hulpvraag is en vult het aanmeldformulier met u in. Ze overlegt vervolgens met Geesje of de hulpvraag aansluit bij haar mogelijkheden. Amber zal u vervolgens de nodige informatie over de praktijk en een intake vragenlijst per post sturen of mailen.

Praktijk Mierlo:
Aanmelding via het aanmeldingsformulier van deze website:

Procedure
Na de aanmelding nemen we contact met u op. In overleg wordt nagegaan hoe de intake vorm gegeven wordt. Wie is bij het eerste gesprek aanwezig en hoe gaan we de intake vervolgens vormgeven. Het aantal intakegesprekken kan variëren, afhankelijk van wat nodig is in de voorbereiding van de start van de therapie. Tijdens de intakegesprekken wordt informatie verzameld die van belang is om na te gaan of de geboden therapie past bij de hulpvraag. Hierin speelt een rol of de methode passend is en of de ernst van de klachten aansluit bij hetgeen de therapeut kan bieden.

Mocht een andere psychotherapie methode passender zijn of de hulpvraag te ernstig dan wordt dit besproken en een advies gegeven over een mogelijke andere meer passende vorm van hulpverlening. Indien nadere psychodiagnostiek of psychiatrisch onderzoek gewenst is, zal dit tevens aan u voorgelegd worden en dit kan veelal in overleg met samenwerkingspartners geregeld worden.

De start van de psychotherapie sluit aan bij de intakefase, zodat we het proces kunnen continueren.

De klachten waarvoor u zich kan aanmelden zijn onder andere:

 • Angststoornissen
 • Spanningsklachten
 • Stemmingsstoornissen
 • Psychosomatische klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Sociaal-emotionele problemen
 • Concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Schoolproblemen
 • Arbeidsgerelateerde problemen
 • Relatieproblemen
 • Opvoedproblemen
 • Opvoedingsonzekerheid

Deze lijst is niet uitputtend, er zijn andere klachten, die niet genoemd zijn, die tevens behandeld kunnen worden. Hier kunt u uiteraard, vrijblijvend, naar informeren.

Ten behoeve van de optimale privacy is mailen via de app ProtonMail een mooie optie. U kunt uw aanmelding of de aanmelding voor uw kind of jeugdige met een wachtwoord beveiligen. Het werkt heel eenvoudig en de app is gratis.

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt