Over Geesje Krol

Als meisje van 15 jaar keek ik gefascineerd naar een bijzonder programma dat indertijd op televisie was… het heette “In Therapie”. Werkelijke therapie werd nagespeeld om zichtbaar te maken hoe psychotherapie in zijn werk gaat. De psychotherapeuten Willeke Bezemer en Annette Heffels werden voorbeelden voor mij in de wijze waarop ze de rol van therapeut vervulden.

Deze ervaring heeft mede richting gegeven aan mijn studie- en beroepskeuze als psycholoog en psychotherapeut.

Na de interessante universitaire studie Ontwikkelingspsychologie (ofwel Kinder-en Jeugdpsychologie) en ten tijde van mijn werkzaamheden op een afdeling Jeugdzorg (GGZ) heb ik de postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut voltooid. Deze opleiding is zowel gericht geweest op Kinderen- en Jeugdigen en hun Ouders/Gezinnen als op Volwassenen/Partners. Het is een boeiende weg geweest die nog altijd vervolgd wordt met nieuwe ervaringen en kennis.

De Psychotherapieopleiding houdt niet alleen in dat de theoretische kennis en praktische vaardigheden vergroot worden, maar daarnaast is leertherapie een vereiste. Dus zelf heb ik ook ervaren hoe het is om cliënt te zijn en te leren over eigen gedrag en cognities/gedachten en gevoelens.

Daarnaast is er een periode dat onder supervisie gewerkt wordt, om ervaring op te doen en feedback te krijgen. Hierin heb ik het enorm getroffen met twee supervisoren , te weten, Susan Bogels (AZM/GGZ Maastricht) en Annette Heffels(!) die een enorme schat aan theoretische kennis en praktische ervaring met zich meebrachten.

Naar aanleiding van de supervisie bij Annette Heffels heb ik mij vervolgens in 1999 als vrijgevestigd Kinder-en Jeugdpsycholoog/GZ-psycholoog /Psychotherapeut aangesloten bij de kostenmaatschap Psychotherapie Heuvelland te Meerssen (nabij Maastricht). In deze praktijk werk ik tot op de dag van vandaag, inmiddels met een groep collega’s, met veel plezier!

Om tevens wat dichter bij huis vorm te geven aan de werkzaamheden ben ik daarnaast in 2003 als vrijgevestigde gestart in Mierlo en omgeving. In deze praktijk werk ik tevens zowel met Kinderen en Jeugdigen en hun Ouders/Gezinnen en met Volwassenen/Partners met een eigen hulpvraag. Het voelt goed om ook aan de directere leefomgeving een bijdrage te kunnen leveren!

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt