Privacyverklaring

Gegevens die wij verzamelen

Psychologie en Psychotherapie Praktijk Geesje Krol verzamelt diverse persoonsgegevens en medische gegevens. Dit is nodig om u goed te kunnen behandelen. U verstrekt zelf gegevens aan ons en ook uw doorverwijzer verstrekt gegevens aan ons. Uw gegevens worden verzameld voor zorgverlening, niet voor andere doeleinden. Wij verzamelen naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum, BSN-nummer, en wij verwerken uw diagnose- en behandelgegevens. Het opgeven van deze persoonsgegevens is verplicht als u zich aanmeldt. Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 15 jaar.

Recht op inzage

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt en het recht op inzage in uw dossier. U heeft het recht om te vragen om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. Verwijdering van medische gegevens kan echter pas plaatsvinden 15 jaar na de laatste behandeling. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Uw gegevens zullen alleen met andere personen worden uitgewisseld als u daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Alle therapeuten hebben zwijgplicht.

Ten slotte

Onze website gebruikt geen cookies.

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt