Klachtenregeling

Ons handelen is gebonden aan de voorschriften zoals gesteld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). BIG-geregistreerde hulpverleners zijn gebonden aan de beroepscode van hun beroepsvereniging. We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u vindt dat u niet goed bent behandeld. Wanneer u klachten heeft over de behandeling moet u dat uiteraard allereerst bespreken met uw behandelaar. Wanneer dat geen oplossing biedt kunt u contact opnemen met mevrouw Drs. Annette Heffels. Mevrouw Heffels zal, na uw probleem gehoord te hebben, trachten om met u en de betreffende therapeut tot een oplossing te komen. Mocht u liever praten met een onafhankelijke persoon dan kunt u contact opnemen met de heer Theo Franken, klinisch psycholoog, Psychologenpraktijk Voerendaal, telefoon 045-5752390.

Tenslotte is er altijd de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de beroepsvereniging. Voor de psychologen is dit het NIP-bureau, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, tel 020-6109596. Voor psychotherapeuten is dit de Landelijke Verenging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Bij een klacht over een van de psychiaters kunt u contact opnemen met de heer Drs. Maurice Debije, telefoon 043-3540594, voorzitter van de vrijgevestigde psychiaters in Zuid-Limburg (VVPL) waarbij onze psychiaters aangesloten zijn.

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt