Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Ons handelen is gebonden aan de voorschriften zoals gesteld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). BIG-geregistreerde hulpverleners zijn gebonden aan de beroepscode van hun beroepsvereniging. We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u vindt dat u niet goed bent behandeld. Wanneer u klachten heeft over de behandeling dient u dat uiteraard allereerst bespreken met uw behandelaar.

Wanneer dat geen oplossing biedt is er altijd de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de beroepsvereniging. Voor psychotherapeuten is dit de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). U kunt u een klachtenfunctionaris vragen om te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen c.q. tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris gaat als volgt:

  • Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier in.
  • Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
  • De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
  • U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

Uitgebreide informatie over de klachtenregeling vindt u hier. Hebt u vragen over tarieven en regelgeving in het algemeen? Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt