Samenwerkingspartners

De collega’s van Psychotherapie Heuvelland. We vormen samen een kostenmaatschap en delen als zelfstandige GZ-psychologen, klinisch psychologen/psychotherapeuten, psychiater(s) een monumentaal pand waar we onze cliënten mogen ontvangen. We werken inhoudelijk samen en hebben maandelijks intervisie. Deze samenwerking maakt dat we onze krachten kunnen bundelen en kunnen aansluiten bij de cliënt.

Daarnaast wordt er samengewerkt met de overige betrokken hulpverleners bij cliënten en gezinnen. Deze samenwerking kan van belang zijn voor het proces en het proces bevorderen. Dit gaat altijd in overleg met de cliënt en met uitdrukkelijke toestemming.

Overleg met samenwerkende partners en derden vindt in alle gevallen alleen plaats met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Voormalige praktijklocatie te Rijckholt